Uue keeleseaduse eelnõust

Posted: July 25th, 2009 | Author: | Filed under: eesti keeles, Estonia | No Comments »

The following post is in Estonian, as it discusses the new draft law regulating Estonian language.

Eesti keel on üks olulisemaid rahvusliku identiteedi kandjad ning mõistetav on huvi keelt ja selle kasutust kaitsta. Eesti keel on midagi, mis on läbi ja lõhki eestlaste oma, seda ei saa enda omaks nimetada ükski teine rahvas. Oma keeleta ei kujuta vist ükski eestlane ette eesti rahvakultuuri ega selle säilimist (kuigi see ei pruugi päris võimatu olla). Selge on ka see, et eesti keele roll riigikeelena vajab reegleid eriti olukorras, kus märkimisväärne osa elanikkonnast seda keelt ei valda.

Samas üleilmastuvas maailmas ja lõimuvas Euroopas on väikese miljonilise rahvuse oma keel pigem ilus luksuslik lisandväärtus kui elu keskpunkt. Vaid eesti keele oskamisest ei piisa ning vajalik on tunda ka mõnda maailmas laialt levinud keelt. Näiteks inglise keelt oskamata on mõeldamatu või äärmiselt keeruline osaleda rahvusvahelises äris, teha teadust või saada osa tänapäevasest läänelikust globaalsest kultuurist. Kui tahame vältida kapseldumist ning rahvana intellektuaalset või majanduslikku vaesumist, peame suhtlema teiste kultuuride ja rahvastega rahvusvahelises keeles.

Selle taustal on kummastav lugeda Haridus- ja Teadusministeeriumis valminud uue keeleseaduse eelnõud, mis tuleneb justkui mingist muust ajast ja maailmast (ei usu, et põhjuseks on see, et ministeerium asub väikelinnas Tartus). Eelnõu on kohati totter (kas seadus on ikka õige koht, kus Riigikogu nime kasutamist reguleerida), kohati lihtsalt kohaldamatu (eesti keele juurutamine ettevõtetes), kohati sõnavabadust rikkuda võiv (ajakirjandusväljaannete keelekasutuse kontroll). Pikaajalisi keeleseaduse põhiprobleeme nagu ülikoolide rahvusvahelistumise takistamine või keeleinspektsiooni liigse agaruse piiramine ei olegi üldse käsitletud. Selle asemel hakatakse sekkuma ettevõtlusvabadusse ning potentsiaalselt piiratakse välismaiste (sh EL) ettevõtjate huvi ja õigust Eestis tegutseda (kui nad peavad nt hakkama oma kaubamärke ümber tegema või muid imeasju välja mõtlema nagu “pank Swedbank”). Kui mulle ikka meeldib käia cafés, lounge’is ja pubis, mitte kohvikus või lokaalis, siis mul peaks see vabadus olema ka Eestis.

Uue keeleseaduse käskude ja keeldudega peletame võõrad Eestist eemale ja liigume ümbritsevast maailmast veelgi kaugemale. Kaotame ka need eestlased, kes hindavad keelelist vabadust.Leave a Reply